Lỗi FONT tiếng Việt thường gặp

Khi chúng ta mở một số file dùng Font tiếng Việt thì không thể đọc được vì lỗi Font chữ. Vấn đề là do khi cài đặt WIN XP, chỉ một số Font chữ được cài vào, hoặc File đó chứa Font chữ mới mà chúng ta chưa biết.

 Nhiều người sử dụng tính năng chuyển đổi Font chữ của Unikey nhưng quá trình thực hiện cũng khá phức tạp nên việc chuyển đổi không như mong muốn.

Giải pháp đơn giản là click và chữ bất kì trong văn bản và nhìn ở ô menu font của chương trình soạn thảo Word xem đó là font gì và tìm đúng font đó tải về và cài vào máy tính của mình.
Ví dụ bạn muốn cài font .VnAvantH, bạn tải bộ ABC-TCVN3 về, giải nén ra và chỉ cài font .VnAvantH vào máy. (Cách cài: vào Start\Control Panel\Font. Sau đó vào File\Install New font và chọn đường dẫn đến font đó)

Không nên cài hết toàn bộ font vì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ máy do phải quản lý nhiều font không cần thiết.

Bạn có thể tải Font trong hai bộ Font sau: – bộ Font ABC TCVN3 và – bộ VNI

– Để download họ Font ABC TCVN3 bạn hãy click Vào đây
– Để download họ Font VNI bạn hãy click tại đây
Dưới đây là chi tiết các Font thuộc họ Font ABC TCVN3 và họ Font VNI:

 


1. Các Font thuộc họ Font ABC TCVN3:
 
2. Các Font thuộc họ VNI:
.Vn3DH Normal
.VnArabia
.VnArabiaH
.VnArial
.VnArial Bold
.VnArial Bold Italic
.VnArialH
.VnArialH Bold
.VnArialH Bold Italic
.VnArialH Italic
.VnArial Italic
.VnArial Narrow
.VnArial Narrow Bold
.VnArial NarrowH
.VnArial Narrow Italic
.VnAristoteH Medium
.VnAristote Medium
.VnAvant
.VnAvant Bold
.VnAvant Bold Italic
.VnAvantH
.VnAvantH Bold
.VnAvantH Bold Italic
.VnAvantH Italic
.VnAvant Italic
.VnBahamasB Bold
.VnBahamasBH Bold
.VnBlack
.VnBlackH
.VnBodoni
.VnBodoniH
.VnBook Antiqua
.VnBook Antiqua Bold
.VnBook AntiquaH
.VnCentury Schoolbook
.VnCentury Schoolbook Bold
.VnCentury Schoolbook Bold Italic
.VnCentury SchoolbookH
.VnCentury SchoolbookH Bold
.VnCentury SchoolbookH Bold Italic
.VnCentury SchoolbookH Italic
.VnCentury Schoolbook Italic
.VnClarendonH Normal
.VnClarendon Normal
.VnCommercial ScriptH Italic
.VnCommercial Script Italic
.VnCooperH
.VnCooper Medium
.VnCourier New
.VnCourier New Bold
.VnCourier New Bold Italic
.VnCourier NewH
.VnCourier NewH Bold
.VnCourier New Italic
.VnCourier Normal
.VnExoticH Normal
.VnExotic Normal
.VnFreeH Medium
.VnFree Medium
.VnGothicH Normal
.VnGothic Normal
.VnHelvetInsH Medium
.VnHelvetIns Medium
.VnKoala
.VnKoalaH
.VnLincoln
.VnLincolnH
.VnLinus
.VnLinusH
.VnLucida sans
.VnMemorandum
.VnMemorandumH
.VnMonotype corsivaH Italic
.VnMonotype corsiva Italic
.VnMystical
.VnMysticalH
.VnParkH Medium
.VnPark Medium
.VnPresentH Medium
.VnPresent Medium
.VnRevueH Medium
.VnRevue Medium
.VnShelley Allegro
.VnSouthern
.VnSouthern Bold
.VnSouthern Bold Italic
.VnSouthernH
.VnSouthern Italic
.VnStamp Normal
.VnTeknical
.VnTeknicalH
.VnTifani HeavyH Normal
.VnTifani Heavy Normal
.VnTime
.VnTime Bold
.VnTime Bold Italic
.VnTimeH
.VnTimeH Bold
.VnTimeH Bold Italic
.VnTimeH Italic
.VnTime Italic
.VnUniverseH Normal
.VnUniverse Normal
.VnVogueH Medium
.VnVogue Medium
Vinhan.TTF
VNI Cambodia.TTF
VNI Greece.TTF
VNI Laos.TTF
VNI Russia.TTF
VNI-Allegie.TTF
VNI-Aptima.TTF
VNI-Aptima-Bold.TTF
VNI-Aptima-Bold-Italic.TTF
VNI-Aptima-Italic.TTF
VNI-Ariston.TTF
VNI-Auchon-Bold.TTF
VNI-Avo.TTF
VNI-Avo-Bold.TTF
VNI-Avo-Bold-Italic.TTF
VNI-Avo-Italic.TTF
VNI-Awchon-Bold.TTF
VNI-Aztek.TTF
VNI-Bandit.TTF
VNI-Baybuom Normal.TTF
VNI-Bodon.TTF
VNI-Bodon-Bold.TTF
VNI-Bodon-Bold-Italic.TTF
VNI-Bodon-Italic.TTF
VNI-Bodon-Poster.TTF
VNI-Book.TTF
VNI-Book-Bold.TTF
VNI-Book-Bold-Italic.TTF
VNI-Book-Italic.TTF
VNI-Briquet Normal.TTF
VNI-Broad.TTF
VNI-Brush-Italic.TTF
VNI-Butlong.ttf
VNI-Centur.TTF
VNI-Centur-Bold.TTF
VNI-Centur-Bold-Italic.TTF
VNI-Centur-Italic.TTF
VNI-Comicbook.TTF
VNI-Commerce-Bold-Italic.TTF
VNI-Cooper-Heavy.TTF
VNI-Coronet-Bold-Italic.TTF
VNI-Couri.TTF
VNI-Couri-Bold.TTF
VNI-Couri-Bold-Italic.TTF
VNI-Couri-Italic.TTF
VNI-Disney Normal.TTF
VNI-Diudang.TTF
VNI-Dom.TTF
VNI-DOS Sample Font .TTF
VNI-Duff.TTF
VNI-Dur.TTF
VNI-Fato.TTF
VNI-Franko.TTF
VNI-Free.TTF
VNI-Garam.TTF
VNI-Garam-Bold.TTF
VNI-Garam-Bold-Italic.TTF
VNI-Garam-Italic.TTF
VNI-Goudy.TTF
VNI-Goudy-Bold.TTF
VNI-Goudy-Italic.TTF
VNI-Helve.TTF
VNI-Helve-Bold.TTF
VNI-Helve-Bold-Italic.TTF
VNI-Helve-Condense.TTF
VNI-Helve-Condense-Bold.TTF
VNI-Helve-Condense-Bold-Italic.TTF
VNI-Helve-Condense-Italic.TTF
VNI-Helve-Italic.TTF
VNI-HLThuphap.ttf
VNI-Hobo.TTF
VNI-Internet Mail.TTF
VNI-Jamai.TTF
VNI-Juni.TTF
VNI-Korin.TTF
VNI-Korin-Bold.TTF
VNI-Korin-Italic.TTF
VNI-Kun.TTF
VNI-Kun-Bold.TTF
VNI-Kun-Bold-Italic.TTF
VNI-Linus.TTF
VNI-Lithos.TTF
VNI-Maria.TTF
VNI-Matisse.TTF
VNI-Meli.TTF
VNI-Meli-Bold.TTF
VNI-Meli-Bold-Italic.TTF
VNI-Meli-Italic.TTF
VNI-Murray.TTF
VNI-Murray-Bold.TTF
VNI-Netbut.ttf
VNI-Nhatban.TTF
VNI-OngDoHL.ttf
VNI-Palatin.TTF
VNI-Palatin-Bold.TTF
VNI-Palatin-Bold-Italic.TTF
VNI-Palatin-Italic.TTF
VNI-Park.TTF
VNI-Present.TTF
VNI-Revue-Bold.TTF
VNI-Script-Italic.TTF
VNI-Souvir-Bold.TTF
VNI-Souvir-Bold-Italic.TTF
VNI-Swiss-Condense.TTF
VNI-Swiss-Condense-Bold.TTF
VNI-Tekon.TTF
VNI-Tekon-Italic.TTF
VNI-Thanhcao.TTF
VNI-Thufap1.ttf
VNI-Thufap2 Normal.TTF
VNI-Thufap3.TTF
VNI-Thufapfan Normal.TTF
VNI-Thuphap.ttf
VNI-Times.TTF
VNI-Times-Bold.TTF
VNI-Times-Bold-Italic.TTF
VNI-Times-Italic.TTF
VNI-Top.TTF
VNI-Truck.TTF
VNI-Tubes.TTF
VNI-Univer.TTF
VNI-Vari.TTF
VNI-Viettay Normal.TTF
VNI-Vivi.TTF
VNI-Whimsy.ttf
VNI-WIN Sample Font.TTF
VNI-Yahoo.TTF
VNI-Zap.TTF

Chúc các bạn thành công

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: